skip to Main Content
+45 2040 1020

Mireco - din nye revisor?

Revisor i Nordsjælland! Vi holder fokus på dig som kunde.

Koncentrer dig om din forretning og lad mig hjælpe med alle typer af opgaver for mindre og mellemstore virksomheder i regnskabsklasse A, B og C. Jeg samarbejder gerne med andre revisionshuse.

Lad dig inspirere nedenfor og bliv klogere på hvad jeg kan hjælpe virksomheden med, ellers se hvilke kommende datoer som I skal være opmærksomme på – Kontakt mig for et uforpligtende tilbud.

Ellers læs blot vores nyhedsbreve og bliv ajourført.

Regnskab

Revision

Rådgivning

Skat & moms

Regnskab

Vi udarbejder årsrapporten eller regnskabet for virksomheden uanset om du har lavet bogholderiet eller om vi har assisteret med dette. Årsrapporten udarbejdes efter dine ønsker ud fra de gældende regler i årsregnskabsloven.

Vi sikrer herved en fyldestgørende årsrapport, som lever op til kravene i henhold til reglerne i årsregnskabsloven.

Dette sikrer, at regnskabslæser eks. bank eller andet finansieringsinstitut præcist kan få indblik i virksomhedens økonomiske og finansielle stilling.

Revision

Vi assisterer med klargøring til revision eller udførelse af revision, hvor eks. anden revisor underskriver årsrapporten for selskabet. Klargøring til revisionen er oftest baseret på en interimslignende aftale, hvor bogholderi og regnskabsmateriale forberedes til det planlagte revisionstidspunkt. Vi vil ligeledes være tilstede for at assistere med besvarelse af spørgsmål mv. i forbindelse med revisionens udførelse, således det sker i dialog med selskabets ledelse.

Området revision er for nogle virksomhedsejere en uhåndgribelig størrelse. En revision omfatter en dybdegående gennemgang af regnskabet og regnskabsmaterialet, hvorefter årsrapporten attesteres af godkendt revisor inden årsrapporten offentliggøres hos Erhvervsstyrelsen.

Virksomheder kan være underlagt revision er flere årsager, eks. at virksomheden er stiftet med revisionspligt, eller at banken kræver revision er virksomhedens årsrapport i forbindelse med udlån. Særligt revisionspligten som følge af, at virksomheden er stiftet med en revisionspligt kan ofte betyde, at regnskabsudarbejdelsen er anderledes end du forventer. Det kan være, at selskabet ikke har behov for lade årsrapporten revidere. Omvendt kan en revision også skabe værdi for regnskabslæser, samt at revisionen kan føre til generelle anbefalinger og gode råd, der kan være med til at skabe bedre resultater og større økonomisk sikkerhed for virksomheden og dens ejer, eller en mere effektiv administration.

Rådgivning

Vi rådgiver om det meste, og særligt om forhold omkring virksomheders:
– Økonomi eller økonomistyring
– Likviditet eller likviditetsstyring
– Budgetter og forventning
– Skatter eller skatteforhold, herunder afskrivninger, avanceopgørelse og udlandsindkomster
– Momsforhold omkring levering om varer og ydelser, herunder leveringer over landegrænser.

Skat & moms

Vi assisterer personer og virksomheder med opgørelse af skattepligtige indkomster, skattetilsvar og momstilsvar, samt andre afgifter mv. som kan have indflydelse på virksomhedens økonomi.

Alle typer af opgørelser understøttes med en gennemgang af forholdene og de oplyste oplysninger/dokumentation forud for indsendelse, hvorved vores kunde herefter kan tage den endelige beslutning.

Vil du ajourføres? - Vigtige datoer og Nyheder inden for Regnskab, Skat, Afgifter mv. - Se mere nedenfor

REGNSKAB & SKAT - Datoer

Årsrapporter:
28. februar 
– Indsendelse af årsrapport 30/09-20xx
31. marts – Indsendelse af selvangivelse 30/09-20xx
30. juni – Indsendelse af årsrapport 31/12-20xx
30. juni – Indsendelse af selvangivelse 31/12-20xx
31. december – Indsendelse af årsrapport 30/06-20xx
31. december – Indsendelse af selvangivelse 30/06-20xx

Skat – selskaber:
20. marts
– 1. rate acontoskat
20. november – 2. rate acontoskat
1. februar – 3. rate acontoskat

*Hvis ovenstående dato er en weekenddag eller helligdag, så rykkes fristen til den førstkommende hverdag.

MOMS - Datoer

Halvårsafregning:
1. september –
Halvårsafregning moms for 1. halvår
1. marts – Halvårsafregning moms for 2. halvår

Kvartalsvis afregning:
1. marts –
Kvartalsafregning moms for 1. kvartal
1. juni – Kvartalsafregning moms for 2. kvartal
1. september – Kvartalsafregning moms for 3. kvartal
1. december  – Kvartalsafregning moms for 4. kvartal

Månedsafregning:
25. februar – moms og EU-salg uden moms for januar
25. marts –
moms og EU-salg uden moms for februar
25. april–
moms og EU-salg uden moms for marts
25. maj –
moms og EU-salg uden moms for april
25. juni–
moms og EU-salg uden moms for maj
25. juli
– moms og EU-salg uden moms for juni
25. august – moms og EU-salg uden moms for juli
25. september – moms og EU-salg uden moms for august
25. oktober – moms og EU-salg uden moms for september
25. november– moms og EU-salg uden moms for oktober
25. december – moms og EU-salg uden moms for november
25. januar – moms og EU-salg uden moms for december

*Hvis ovenstående dato er en weekenddag eller helligdag, så rykkes fristen til den førstkommende hverdag.

Download kalender for året 2022 her – kalender 2022

LØNSUMSAFGIFT - Datoer

Virksomheder uden ansatte:
15. august – Årsindberetningsfrist lønsum for året (eks. 2019)

 Virksomheder med ansatte:
15. januar– Lønsum for ansatte -Metode 1,3 og 4 for 4. kvartal
15. april – Lønsum for ansatte -Metode 1,3 og 4 for 1. kvartal
15. juli – Lønsum for ansatte – Metode 1,3 og 4 for 2. kvartal
15. august – Årsindberetningsfrist lønsum for året som netop er afsluttet (eks. 2019)
15. oktober – Lønsum for ansatte – Metode 1,3 og 4 for 3. kvartal

*Hvis ovenstående dato er en weekenddag eller helligdag, så rykkes fristen til den førstkommende hverdag.

NYHEDER - læs med her

Læs her de sidste goder nyheder fra Foreningen af Danske Revisorer og beløbsgrænserne for 2022 – Det er altid godt at være ajourfør:

Om mireco og indehaveren
Michael Nørby - Revisor

Lidt om indehaveren

Jeg hedder Michael Nørby og er uddannet revisor med 20 års erfaring med følgende:

• Regnskab og bogføring
• Skat, erhvervsbeskatning, international, budgettering, indirekte afgifter mv.
• Budgettering til finansiering og bank
• Ledelsesrapportering
• Forretnings- og forretningskontinuitet
• Revision

Mirecos primære formål er at yde en service af høj kvalitet til regnskaber, moms, skat og bogføring – i højt serviceniveau over for kunder og offentlige myndigheder.

Virksomheden er lokaliseret i lokaler i Kvistgård siden efteråret 2017, og er specialiseret i at yde service for mindre og mellemstore virksomheder som en af grundstenene. Hertil ydes individuelle og grundige rådgivninger om drift af virksomheder, skatte- og momsområdet.

Opgaver løses altid med det af klienten ønskede resultat for øje inden for den gældende lovgivning. Ud over det skattemæssige og juridiske aspekt er der ofte økonomiske og personlige hensyn – eller andre hensyn – der skal tages i betragtning, og da revisors ydelser består i at varetage klientens og offentlighedens interesser.

Jeg har været ansat som revisor og regnskabschef, samt i en kortere periode ansat som controller for en større virksomhed. Jeg er nysgerrig og proaktiv, og kaster mig gerne over nye projekter, hvor jeg kan se, at mine kompetencer kan gøre en forskel. Jeg motiveres af udfordrende opgaver og har et godt drive kombineret med en serviceminded og vedholdende indstilling, samt bidrage til pålidelig regnskabsinformation, økonomiske analyser, udvikling af virksomhedens fortsatte vækst. Endvidere give virksomheden den sparring, der gør at ledelsen af virksomheden mv. i stand til at træffe de korrekte valg.

Jeg arbejder struktureret og har en metodisk og omhyggelig arbejdsfacon, som udmønter sig i høj kvalitet – også i detaljerne. Jeg er selvstændig og har lyst til at være en del af en løbende udvikling, og jeg involverer mig gerne i opgaver med en analytisk synsvinkel. Jeg trives med at have kontakt til resten af organisationen, og jeg har respekt for andre menneskers faglighed og kompetencer. Evner en udviklingsorienteret, coachende og imødekommende tilgang til opgaver, der bliver leveret til tiden og i god dialog.

2040 1020 / Michael Nørby

Kontakt

Kontakt mig på ovenstående telefonnummer eller på mn@mireco.dk. Du er naturligvis også velkommen til at skrive mig en besked nedenfor, så ringer jeg til dig.

Skriv evt. i hvilket tidsrum, hvor det passer dig bedst at jeg kontakter dig.

Adresse:
Klostermosevej 140
Helsingør
Danmark
CVR nr.:
37 93 87 77
Telefon:
+45 2040 1020
Mail:
mn@mireco.dk
Back To Top